Sport, szabadidő

A Kerekudvar épülete mögött a Harmopan-tól bérelünk egy 10 áras kertet, amelyet annyira intenzíven használunk, hogy a fű sem nő rajta.

Tavasztól őszig szinte minden nap jöhetnek a gyermekek focizni, játszani, vagy a jó levegőn és napon csak sütkérezni. A fociedzések (nagy örömünkre) kielégítik a tömbházlakásba, tévé elé szorult, energiától pezsgő fiatalok napi mozgásigényét.

Ezenkívül kirándulásokat, nyáron sátortábort szervezünk számukra.

Tevékenységünkről

Az egyesület fő tevékenysége a Székelykeresztúron lakó, a romániai gyermekvédelem gyámságában élő gyermekek és fiatalok önállóságra, életre való nevelése. A közösségépítés és a maradandó, emberi értékekre való nevelés az alapja ennek a munkának.

Játék, sporttevékenységek, kirándulás, táboroztatás, kézművesség, barkácsolás, zenei nevelés, délutáni oktatás tarkítja színes programajánlatunkat. Ennek szerves része viszont a hitre, munkára, kitartásra, józanságra való nevelés is – ami a székelyföldi embert jellemezze – akár családban, akár árvább, mostohább körülmények között nőtt fel.

A gyermekvédelmes gyermekekkel és fiatalokkal való munka mellett a kezdetektől fogva nyitottunk a város felé is. Főleg a magyar szerves műveltség terjesztése, egészséges életmód, táncfoglalkozások, zenei nevelés és a kézművesség terén szerveztünk tevékenységeket az évek során.