Az egyesületről

A Fehérlófia Egyesületet 2003-ban hoztuk létre. Néhány évig egy tömbházlakásban, illetve a katolikus plébániától bérelt teremben és udvaron tevékenykedtünk. 2008-ban pályázat segítségével megvásároltuk a Kossuth negyedben, a város központjában a volt Elit Pubot és átalakítottuk.

2009-ben avattuk fel a Kerekudvar Közösségi Házat, amelyet azóta is mint kis szoció-kulturális központot működtetünk.

Tevékenységünkről

Az egyesület fő tevékenysége a Székelykeresztúron lakó, a romániai gyermekvédelem gyámságában élő gyermekek és fiatalok önállóságra, életre való nevelése. A közösségépítés és a maradandó, emberi értékekre való nevelés az alapja ennek a munkának.

Játék, sporttevékenységek, kirándulás, táboroztatás, kézművesség, barkácsolás, zenei nevelés, délutáni oktatás tarkítja színes programajánlatunkat. Ennek szerves része viszont a hitre, munkára, kitartásra, józanságra való nevelés is – ami a székelyföldi embert jellemezze – akár családban, akár árvább, mostohább körülmények között nőtt fel.

A gyermekvédelmes gyermekekkel és fiatalokkal való munka mellett a kezdetektől fogva nyitottunk a város felé is. Főleg a magyar szerves műveltség terjesztése, egészséges életmód, táncfoglalkozások, zenei nevelés és a kézművesség terén szerveztünk tevékenységeket az évek során.