Band, együttes

A nagyobb és tehetségesebb (vagy inkább kitartóbb) fiatalok a Kerekudvarban elkezdtek együtt zenélni. Volt aki dobolt, gitározott, énekelt stb…

Meghívták őket az iskolai ünnepségekre, városi rendezvényekre.

2015 októberében a fiataljaink saját kezdeményezésükre és a mi támogatásunkkal, jótékonysági koncertre verbuválták össze a város zenélő fiataljait. Komoly próbaidőszak következett a Kerekudvarban és sikerült egy németországi profi zenészt is bekapcsolni az előkészületekbe.

A koncertre decemberben került sor, 13 gyerek és fiatal állt a színpadon, nagy sikert arattak. A mi fiataljaink a koncert után a Swag 5 együttesbe tömörülve tovább zenéltek.

2016 nyarán 10 koncertre is felkérték őket. A legkimagaslóbb közöttük a Budapesten szervezett Középeurópai Evangelikus Találkozón adott koncert, a legkedvesebb a fiatalok számára pedig a szentábrahámi falunapokon adott koncert. 2016-ban sikerült egy komoly hangosítóberendezést/technikát vásárolnunk.

Célunk utánpótlást kinevelni, amelyben besegítenek nekünk zenetanárok mellett a koncertező fiatalok is.

Tevékenységünkről

Az egyesület fő tevékenysége a Székelykeresztúron lakó, a romániai gyermekvédelem gyámságában élő gyermekek és fiatalok önállóságra, életre való nevelése. A közösségépítés és a maradandó, emberi értékekre való nevelés az alapja ennek a munkának.

Játék, sporttevékenységek, kirándulás, táboroztatás, kézművesség, barkácsolás, zenei nevelés, délutáni oktatás tarkítja színes programajánlatunkat. Ennek szerves része viszont a hitre, munkára, kitartásra, józanságra való nevelés is – ami a székelyföldi embert jellemezze – akár családban, akár árvább, mostohább körülmények között nőtt fel.

A gyermekvédelmes gyermekekkel és fiatalokkal való munka mellett a kezdetektől fogva nyitottunk a város felé is. Főleg a magyar szerves műveltség terjesztése, egészséges életmód, táncfoglalkozások, zenei nevelés és a kézművesség terén szerveztünk tevékenységeket az évek során.